Vzory podaní a sťažností

Vzor č. 20 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Žiadosť občana na Políciu a iné štátne orgány

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania

Vzor č. 19 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

INDIVIDUÁLNY PRÍPAD

VZOR č. 17 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

ŽIADOSŤ SPOTREBITEĽA A ZÁKAZNÍKA

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania, zdržanie sa nezákonného konania

VZOR č. 18 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

ŽIADOSŤ ŽIAKA, ŠTUDENTA, ZAMESTNANCA, PACIENTA

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania, zdržanie sa nezákonného konania

VZOR č. 16 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na riaditeľov nemocníc a lekárov

VZOR č. 15 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na zamestnávateľov

VZOR č. 14 - COVID-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na riaditeľov škôl

VZOR č. 13 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na zdravotnú starostlivosť

VÝZVA RIADITEĽOM NEMOCNÍC, ZDRAV. ZARIADENÍ A LEKÁROM

VZOR č. 12 - COVOD-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na prácu

VÝZVA ZAMESTNÁVATEĽOM

VZOR č. 11 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na vzdelanie

VÝZVA RIADITEĽOM ŠKÔL

VZOR č. 10 - Covid-19

Zneužitie právomoci verejného činiteľa

Ján Mikas - hlavný hygienik SR

TRESTNÉ OZNÁMENIE

VZOR - č. 9 - COVID-19

Upomienka - úhrada sankcie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

O D M I E T N U T I E

VZOR č. 3 - COVID-19

Rozkaz

Okresného úradu, Odbor všeobecnej vnútornej správy

O D P O R

VZOR č. 4 - COVID-19

Rozhodnutie

Okresného úradu, Odbor všeobecnej vnútornej správy

O D V O L A N I E

VZOR č. 1 - COVID-19

Rozkaz

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

O D P O R

VZOR č. 5 - COVID-19

Rozkaz

Okresného úradu, Odbor krízového riadenia

O D P O R

VZOR č. 6 - Covid-19

Rozhodnutie

Okresného úradu, Odbor krizového riadenia

O D V O L A N I E