Vzory podaní a sťažností

Vzor č. 27 - RÚVZ

Nariadenie ústneho pojednávania

Podanie

Podanie č. 4a - NAŠI KLIENTI

Podanie k veci

Všeobecné

Vzor č. 2

Rozhodnutie

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

O D V O L A N I E

Vzor č. 26 - Rozhodnutie o odvolaní

Okresného úradu, Odbor krízového riadenia

ŽALOBA

Vzor č. 25 - SPOTREBITEĽ

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 24 - PACIENT

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 23 - ŠTUDENT A ŽIAK

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 22 - ZAMESTNANEC

Označenie povinnosti

Žiadosť

Podanie č. 4 - NAŠI KLIENTI

Vyjadrenie k veci

Začatie trestného a správneho konania

Podanie č. 2 - NAŠE PREVÁDZKY

Vyjadrenie k veci

Začatie správneho konania

Podanie č. 3 - NAŠI KLIENTI

Predvolanie na prejednanie veci

RÚVZ, OÚ - odbor krízového riadenia, OÚ - odbor všeobecnej vnútornej správy

Podanie č. 1 - NAŠE PREVÁDZKY

Predvolanie na prejednanie veci

VZOR č. 8 - COVID-19

Predvolanie na prejednanie priestupku, Výzva na vysvetlenie

Okresný úrad - odbor krízového riadenia

Podanie na prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného

Vzor č. 21 - INFOZÁKON

Označenie povinnosti

Žiadosť

Vzor č. 20

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Žiadosť občana na Políciu a iné štátne orgány

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania

Vzor č. 19 - INDIVIDUÁLNY PRÍPAD

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

Žiadosť

Vzor č. 17 - ZAMESTNANEC

Neplatnosť výpovede

ŽALOBA

VZOR č. 18 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

ŽIADOSŤ ŽIAKA, ŠTUDENTA, ZAMESTNANCA, PACIENTA

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania, zdržanie sa nezákonného konania

Vzor č. 16 - ZDRAVOTNÍCTVO

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Vzor č. 15 - ZAMESTNÁVATELIA

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE