Vzory podaní a sťažností

VZOR č. 25 - Covid-19

OTP + Respirátor

SPOTREBITEĽ

Žiadosť o označenie právnej povinnosti

VZOR č. 24 - Covid-19

OTP + Respirátor

PACIENT

Žiadosť o označenie právnej povinnosti

VZOR č. 23 - Covid-19

OTP + Respirátor

ŠTUDENT a ŽIAK

Žiadosť o označenie právnej povinnosti

VZOR č. 22 - Covid-19

OTP + Respirátor

ZAMESTNANEC

Žiadosť o označenie právnej povinnosti

PODANIE č. 4

naši klienti

Iné podania

PODANIE č. 3

naše prevádzky

Všeobecné podanie

PODANIE č. 2

naši klienti

Predvolanie na prejednanie veci

neprítomnosť účastníka

PODANIE č. 1

naše prevádzky

Predvolanie na prejednanie veci

v neprítomnosti účastníka

VZOR č. 8 - COVID-19

Predvolanie na prejednanie priestupku

Okresný úrad - odbor krízového riadenia

Podanie na prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného

Vzor č. 21 - Covid-19

Úrad vlády Slovenskej republiky

Žiadosť o informáciu podľa infozákona

O označenie povinnosti prekrytia dýchacích ciest

Vzor č. 20 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Žiadosť občana na Políciu a iné štátne orgány

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania

Vzor č. 19 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

INDIVIDUÁLNY PRÍPAD

VZOR č. 17 - Covid-19

ŽALOBA

ZAMESTNANEC

Neplatnosť výpovede daná zamestnávateľom

VZOR č. 18 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

ŽIADOSŤ ŽIAKA, ŠTUDENTA, ZAMESTNANCA, PACIENTA

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania, zdržanie sa nezákonného konania

VZOR č. 16 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na riaditeľov nemocníc a lekárov

VZOR č. 15 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na zamestnávateľov

VZOR č. 14 - COVID-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

TRESTNÉ OZNÁMENIE

Na riaditeľov škôl

VZOR č. 13 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na zdravotnú starostlivosť

VÝZVA RIADITEĽOM NEMOCNÍC, ZDRAV. ZARIADENÍ A LEKÁROM

VZOR č. 12 - COVOD-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na prácu

VÝZVA ZAMESTNÁVATEĽOM

VZOR č. 11 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na vzdelanie

VÝZVA RIADITEĽOM ŠKÔL