Občianske združenie

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

KONTAKT

Hlavná č. 72, 040 01 Košice

+421 903 602 240

info@olpzs.sk

BANKOVÉ SPOJENIE

IBAN: 

SK19 8330 0000 0026 0194 1622