OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV

A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD

občianske združenie

IBAN: SK19 8330 0000 0026 0194 1622

COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL

covidovyTrestnyTribunalImage

Títo ľudia sa spreneverili svojej funkcii, ľudskosti a zákonu. Namiesto ochrany občanov Slovenskej republiky ich poskytli pre výskum súkromným farmaceurickým spoločnostiam. Ľudí dusili, nútili ich nechať si odoberať telesné vzorky na výskum, aby ich potom nútili pichať si covidové injekcie. Za toto sa ľuďom smiali do očí a nazývali ich bláznami, dezolátmi, opicami…

Trestné oznámenia na verejných činiteľov

Zuzana Čaputová - prezidentka SR

Trestné oznámenie

Igor Matovič a členovia vlády SR

Trestné oznámenie

Ján Mikas - hlavný hygienik SR

Trestné oznámenie

Ivan Fiačan - predseda Ústavného Súdu SR

Trestné oznámenie

Chcem sa osobne zapojiť do podania trestných oznámení ako oznamovateľ a poškodený

VÄZNENÍ MAJITELIA PREVÁDZOK

Trestné oznámenia na skupinu v Martine

Veronika Pavláková, sudkyňa

predsedníčka Okresného súdu Martin

Marián Rošak, sudca

podpredseda Okresného súdu Martin

Marián Ťažiar, prokurátor

Okresná prokuratúra Martin

Branislav Konečný, prokurátor

Okresná prokuratúra Martin

Juraj Vaňko, poverený príslušník PZ

Okresné riaditeľstvo PZ Martin

Beáta Dičková, poverený príslušník PZ

Okresné riaditeľstvo PZ Martin

Ján Černák, poverený príslušník PZ

Okresné riaditeľstvo PZ Martin

Jakub Kružec, poverený príslušník PZ

Okresné riaditeľstvo PZ Martin

Trestné oznámenia na skupinu v Topoľčanoch

Adriana Tomrecaj, sudkyňa

Okresný súd Topoľčany

Danka Matejovová, prokurátorka

Okresná prokuratúra Topoľčany

Róbert Bílik, vyšetrovateľ

Okresné riaditeľstvo PZ Topoľčany

webové prednášky

Nadchádzajúce online prednášky

Kniha o
GENOCÍDE SLOVENSKÉHO NÁRODA 2020
I. diel

720 strán autentických príbehov, zvukových a obrazových záznamov

Objednať
holubica

Občianske združenie - Ochrana ľudských práv a základných slobôd
JUDr. Adriana Krajníková

Iba vaše príspevky umožnia robiť odbornú právnu činnosť
na ochranu práv a slobôd
a zachovanie právneho štátu

používame Stripe