Vzor č. 7 - SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ

Výzva na úhradu pokuty

Odmietnutie úhrady

130

FORMULÁR ODMIETNUTIA ÚHRADY

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím