VZOR Č. 18ca - S - ŽALOBA

OÚ - odbor krízového riadenia

§ 32 ods. 1 písm. a) zák. č. 42/1994 Z. z. - neuposlúchnutie výzvy

300

FORMULÁR ŽALOBY

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím