VZOR Č. 18b - ŽALOBA

OÚ - odbor krízového riadenia

§ 32 ods. 1 písm. a) zák. č. 42/1994 Z. z. - neuposlúchnutie výzvy

250

FORMULÁR ŽALOBY

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím