Stredovek v podaní SAK - pokračovanie - Slobodný vysielač 24. 1. 2021

Úrad vlády SR Dubravská - Krajníková - r...

Úrad vlády SR Dubravská - Krajníková - rozhovor - právnička...

31 min

Úrad vlády SR Dubravská - Krajníková - r...

Úrad vlády SR Dubravská - Krajníková - rozhovor (úryvok) -...

2 min

Úrad vlády SR Dubravská - Repčík - rozho...

Úrad vlády SR Dubravská - Repčík - rozhovor - právnička legi...

15 min

Policajná šikana vo vlaku

Policajná šikana vo vlaku

9 min

Podnet GPSR na zastavenie vydávania Mika...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 1. 2. 2021

45 min

Vianoce a to pekné v nás... Slobodný vys...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Slobodný vysielač 24....

1 hod 32 min

Stredovek v podaní SAK - Slobodný vysiel...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Slobodný vysielač 17....

1 hod 31 min

Stredovek v podaní SAK - pokračovanie -...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Slobodný vysielač 24....

1 hod 32 min

Súdny a administratívny spis - maloletý...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 23. 11. 2020

1 hod 16 min

Policajný teror, šikana lekármi, školy a...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 14. 12. 2020

1 hod 10 min

Príchod na územie SR, nútené izolácie, t...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 10. 12. 2020

34 min

Otváranie prevádzok, príchod Slovákov zo...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 30. 11. 2020

57 min

Coronárna hystéria, strata (ženskej) dôs...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Slobodný vysielač 26....

2 hod 1 min

Hrubá nezákonnosť v Policajnom zbore SR...

Dr. Adriana Krajníková - hosť v rádiu Infovojna 6. 11. 2020

1 hod 8 min

Ďalšie Videá