VZOR č. 13 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Zdržanie sa nezákonného konania a právo na zdravotnú starostlivosť

VÝZVA RIADITEĽOM NEMOCNÍC, ZDRAV. ZARIADENÍ A LEKÁROM

50

VZOR VÝZVY

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím