VZOR č. 5 - COVID-19

Rozkaz

Okresného úradu, Odbor krízového riadenia

O D P O R

100

FORMULÁR ODPORU

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím