Vzor č. 20 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie

Žiadosť občana na Políciu a iné štátne orgány

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania

50

VZOR ŽIADOSTI

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím