VZOR č. 17 - Covid-19

Rúško - Testovanie - Očkovanie - OTP

ŽIADOSŤ SPOTREBITEĽA A ZÁKAZNÍKA

O označenie podmienky prekrytia dýchacích ciest, testovania a očkovania, zdržanie sa nezákonného konania

50

VZOR ŽIADOSTI

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím