VZOR č. 8 - OÚ - odbor krízového riadenia

Predvolanie na prejednanie priestupku

Výzva na vysvetlenie

Podanie na prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného

100

FORMULÁR PODANIA

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím