VZOR č. 8 - COVID-19

Predvolanie na prejednanie priestupku

Okresný úrad - odbor krízového riadenia

Podanie na prejednanie priestupku v neprítomnosti obvineného

70

FORMULÁR PODANIA

Nahrajte súbory kliknutím alebo potiahnutím