NÁVRH na celoplošné zosúladenie nezákonného stavu NIČOTNÝCH aktov so zákonom

Popis: